Atonally Stooping Misery

Everything We Do Is Driven By Tepidness.

ventilation stockholm

Finns det egentligen tillräckligt med ventilation i stockholm? Man kan ju undra men å andra sidan, varför ska man det? Om man betänker läget förstår man ju precis svaret på frågan. Stockholm ligger vid havet med Mälaren som skär rakt in och delar Stockholmsområdet. Mycket vatten och kustlinje betyder mycket vind. Och med tanke på allt vatten som omger staden förstår man ju att Stockholm är oerhört välventilerat. Stockholm ligger på ett antal öar och det kan bli ganska kallt och blåsigt där men folk försöker väl vara ödmjuka och inte klaga i onödan.