Atonally Stooping Misery

Everything We Do Is Driven By Tepidness.

Snarkar du?

Nej, jag snarkar inte. Men jag har problem med sömnen, kanske du säger. Att man har andningsuppehåll till följd av att svalget slappnar av och därmed låter tungan falla ned bakåt i halsen kan ändå vara en möjlighet trots att man inte snarkar. Det måste dock undersökas av medicinskt kunnig personal som utreder hur man sover. Eller hur man inte sover rättare sagt. Förmodligen har du perioder under sömnen där du vaknar, kanske i panik av att du sväljer tungan och därmed inte får luft, vilket i sin tur avbryter en av de 4 djupa stadierna av din sömn, vilka alla fyra är så viktiga för att du inte skall se ut som en glåmig typ dagen efter! Har jag hört alltså...