Atonally Stooping Misery

Everything We Do Is Driven By Tepidness.

Välj rätt golvbeläggning

Det är inte lätt att välja rätt golvbeläggning på ett betonggolv. Ett obehandlat betonggolv suger åt sig olika saker och dammar också. Alltså måste man vidarebehandla det för att få bra keikalieresistens, kunna hålla det rent lätt och få bra slitagestyrka. Man kan välja någon form av plastbeläggning. Det gäller att samarbeta med ett företag som har bra erfarenhet. Till exempel industrigolv kräver golvbeläggning som är slitstarka och som tål varierande belastning. Underarbetet och förseglingen är viktiga.