Atonally Stooping Misery

Everything We Do Is Driven By Tepidness.

Utifrån samma förutsättningar.

Var på återträff i fredags. Det är lite roligt att se vilka olika vägar alla gamla klasskompisar har tagit. Busarna som har vuxit upp och blivit ansvarsfulla pappor. En gammal klasskompis till mig läste till elektriker. Han jobbar nu med transmissioner. En annan blev frisör. En tredje, som man verkligen trodde skulle bli något, blev en trappstäderska och så vidare. Det är helt olika personligheter som har tagit helt olika vägar i livet. Ganska intressant. Samma förutsättningar, men valde ändå olika.